New York Butcher Shoppe Friday Night Lights

Simpsonville, SC

Team scores

 Women - Jr. Varsity - Team Rankings - 5 Events Scored
===============================================================================
  1) J.L. Mann          56    2) Hillcrest         32  
  3) Spartanburg         31    4) Mauldin          22  
  5) Greenville         15    6) Greer            7  
 
       Women - Varsity - Team Rankings - 17 Events Scored
===============================================================================
  1) J.L. Mann         183.50   2) Spartanburg        125  
  3) Hillcrest         102.50   4) Mauldin          90  
  5) Greer            58    6) Greenville         16  
 
       Men - Jr. Varsity - Team Rankings - 5 Events Scored
===============================================================================
  1) Boiling Springs       52    2) Spartanburg        40  
  3) Mauldin           32    4) Hillcrest         24  
  5) Greenville         15    6) Laurens          10  
  7) Greer            8                      
 
        Men - Varsity - Team Rankings - 17 Events Scored
===============================================================================
  1) Hillcrest         134    2) Spartanburg        130  
  3) Boiling Springs      129    4) Mauldin          107  
  5) Greer            43    6) Laurens          29  
  7) Greenville         23