Salute to Seniors: Lexington's Weston Hutto

Lexington's Weston Hutto talks about the future and time at Lexington. 

Videos
Photo Albums