08:40
4A girls
Nov 01, 2022
29:57
International girls
Oct 09, 2022
20:13
Varsity girls
Sep 26, 2022
27:35
Varsity girls
Sep 18, 2022
12:23
Varsity girls
Sep 10, 2022
06:08
International girls
Sep 04, 2022
01:55
Varsity girls
Aug 20, 2022
05:54
High School Girls' Mile, Finals 4
Apr 09, 2022
06:31
AAA girls
Oct 31, 2021
27:00
International girls race
Oct 10, 2021
15:22
Varsity girls
Sep 26, 2021
15:53
Varsity girls 5K
Sep 18, 2021
06:46
International girls
Sep 04, 2021
13:41
Varsity girls
Aug 21, 2021